PirateWeb logo
    Icon for this page BLI NYCKELPERSON! Ta ansvar i Piratpartiet för att organisationen fungerar där du bor.
Om våra funktionärsroller
Kommunledare En kommunledare (KL) är en person som tar ansvar för medlemmar och aktivister i sin kommun, och ser till att organisationen fungerar där -- att det delas ut valmaterial som en del av kampanjer, att valsedelsdistributionen fungerar, att de lokala piraterna har en kontaktperson, och som helt enkelt tar ansvar för att det som behöver göras, blir gjort. Det betyder inte att man måste göra allting själv. Det betyder framför allt att man är en länk mellan piraterna i den kommunen och resten av organisationen. Kommunledaren är också en extremt lokal kontaktperson för den lokala pressen.
Vice kommunledare   En vice kommunledare är en person som hjälper och avlastar kommunledaren. Idealiskt finns det minst en viceledare för varje ledare. Det bör inte finnas fler än tre, men vi har ingen formell begränsning.
Valkretsledare En valkretsledare (VL) är snäppet ovanför en kommunledare i organisationen -- en person som samordnar kommunerna i en valkrets, ett område som oftast sammanfaller med länen (utom i Skånes, Stockholms och Västra Götalands län, där det finns flera valkretsar). Valkretsledaren är länken mellan kommunerna och distriktsledaren som sitter i den operativa partiledningen. Valkretsledaren tar dessutom ansvar för medlemmar och aktivister i sitt område, försöker hitta kommunledare där det inte ännu finns, och är också en kontaktperson för lokal media. Vi har valkretsledare nästan överallt idag, men vill ändå veta om du är intresserad av ansvaret.
Vice valkretsledare   En vice valkretsledare är en person som hjälper och avlastar valkretsledaren. Idealiskt finns det, precis som på kommunnivå och andra nivåer, minst en viceledare för varje ledare.
Vem är du, och vilket ansvar vill du ha?
Var bor du?
Namn?
Telefon?
Är du medlem idag?  
KL
Vice KL
VL
Vice VL