PirateWeb logo
Välkommen som medlem!
Att vara medlem i Piratpartiet innebär att du blir en del av Sveriges kraftigaste politiska röst för integritet, kultur och kunskap. Medlemskapet är kostnadsfritt, men vi uppmuntrar till frivilliga donationer vare sig du är medlem eller inte. Mer om det mot slutet av processen.
Fyll i...

Steg 1 av 5: Vad heter du, och var bor du?

För- och efternamn  
Gata  
Postnummer, ort  
Kommun
  
Land  
  
 
 
 
 
 

Dina personuppgifter lagras i ett medlemsregister som hanteras av Piratpartiets funktionärer där du bor och av systemets administratörer, som kan vara aktiva i piratpartier i andra länder. Normalt anonymiseras dina uppgifter tre månader efter ditt medlemskap gått ut. Undantaget är om du varit inblandad i partiets ekonomi, då måste vi spara uppgifterna i tio år för Skatteverkets räkning.